Ανακοίνωση για το έργο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καρδίτσα, 25-5-2017
Ταχ.Δ/νση: Σαρανταπόρου 140
Τ.Κ. 43132
Fax 24413 54804
Πληροφορίες: Β. Βελεσιώτης
Τηλέφωνο: 24413 54876

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια της αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη στο έργο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 Ευρώ, η επιτροπή διαγωνισμού διακόπτει τις εργασίες για την Δευτέρα, 29-5-2017 και ώρα 10:00 π.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΒΑΪΟΣ ΒΕΛΕΣΙΩΤΗΣ
Αγρον. Τοπογρ. Μηχ/κός