1

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 3/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 3/2017

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ – ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ – ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ