1

Αναγκαία διευκρίνιση

Αναγκαία διευκρίνιση: Στο δημοσίευμα που απέστειλε το γραφείο τύπου του Δήμου Καρδίτσας για τα εγκαίνια του Λαογραφικού Μουσείου, η ορθή αναφορά είναι ότι αυτά έγιναν στην Τ.Κ. Νεράιδας.