1

Αιτήσεις ανανέωσης αδειών μουσικής και παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων

Καλούνται οι επαγγελματίες που ενδιαφέρονται και δικαιούνται να ανανεώσουν τις άδειες μουσικής και παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων για το 2015 και προκειμένου οι άδειες να έχουν ισχύ από την 1/1/2015, να προσέλθουν και να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο του Τμήματος Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Καρδίτσας ως τις 30/12/2014.