1

9η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 – ώρα 13.30 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2015 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
(Απόφαση Δ.Σ. 143/2017)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του ισολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2015 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
(Απόφαση Δ.Σ. 144/2017)