6η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 09.04.2012, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 11:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2011, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (εισ.:κ. Ευαγγελακόπουλος)
(Απόφαση ΕΠΖ 45/2012)

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος “Καφέ- Ψητοπωλείο” του Μπολτσή Λάμπρου του Ιωάννη στην Τοπική Κοινότητα Μούχας. (εισ.:κ.Σερμεντζέλη)
(Απόφαση ΕΠΖ 28/2012)

3.Εξέταση αίτησης του κ. Γούλα Κωνσταντίνου για παροχή άδειας χορήγησης νερού με ίδια έξοδα, στην Τοπική Κοινότητα Καροπλεσίου.
(Απόφαση ΕΠΖ 29/2012)

4.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την ίδρυση λαϊκής αγοράς για πώληση βιολογικών προϊόντων. (εισ.:κ. Τζέλλου).
(Απόφαση ΕΠΖ 37/2012)

5.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά τον καθορισμό αριθμού και θέσεων πωλητών για τη δωρεάν έκδοση αδειών κατάληψης χώρου σε αναξιοπαθούντες για την άσκηση στάσιμου εμπορίου.(εισ.:κ. Τζέλλου)
(Απόφαση ΕΠΖ 36/2012)

6.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με πεζοδρόμηση της οδού Αγίου Σεραφείμ στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τρικάλων και 18ης Αυγούστου.(εισ.:κ. Κουτσάφτης)
(Απόφαση ΕΠΖ 30/2012)

7.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης της κ. Μάττα Παρασκευής για αντικατάσταση φθαρμένων πλακών πεζοδρομίου, με ίδια έξοδα, έμπροσθεν του καταστήματός της, επί της οδού Δ. Εμμανουήλ, στην πλατεία Πλαστήρα.(Εισ.:κ. Ζάχου)
(Απόφαση ΕΠΖ 38/2012)

8.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά την τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στη διασταύρωση των οδών Τρικάλων και Τεμπονέρα (Λύκεια) (εισ. κ. Κόγια)
(Απόφαση ΕΠΖ 31/2012)

9.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης για αλλαγή προτεραιότητας στη διασταύρωση των οδών 18ης Αυγούστου και Ιεζεκιήλ. (εισ.:κ. Κόγια)
(Απόφαση ΕΠΖ 32/2012)

10.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά την απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού 18ης Αυγούστου από την πλευρά του ποδηλατόδρομου. (εισ.:κ. Κόγια)
(Απόφαση ΕΠΖ 33/2012)

11.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά την απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Τρικάλων (ύψος Ταλιαδούρου έως Παιδικό Σταθμό) (εισ.: κ. Κόγια)
(Απόφαση ΕΠΖ 34/2012)

12.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης της Αναγέννησης Καρδίτσας για παραχώρηση χώρου στην Κεντρική Πλατεία προκειμένου να τοποθετηθεί περίπτερο, από τη Μεγάλη Δευτέρα 9/4/2012 έως και την Κυριακή του Θωμά 22/4/2012, για πώληση λαχνών για την ενίσχυση της ομάδας.
(Απόφαση ΕΠΖ 35/2012)

13.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Καραγιάννης Θωμάς).(εισ.:κ. Ζαρακότας)
(Απόφαση ΕΠΖ 39/2012)

14.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Αγγέλη Ελισάβετ).(εισ.:κ. Ζαρακότας)
(Απόφαση ΕΠΖ 40/2012)

15.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Κουλοσούσας Απόστολος).(εισ.:κ. Ζαρακότας)
(Απόφαση ΕΠΖ 41/2012)

16.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Κουλοσούσα Σωτηρία).(εισ.:κ. Ζαρακότας)
(Απόφαση ΕΠΖ 42/2012)

17.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Κουλοσούσα Μαρία).(εισ.:κ. Ζαρακότας)
(Απόφαση ΕΠΖ 43/2012)

18.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Κουλοσούσας Γεώργιος).(εισ.:κ. Ζαρακότας)
(Απόφαση ΕΠΖ 44/2012)


 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
(Απόφαση ΕΠΖ 22/2012)

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Τσατσαρώνη Κων/νου για την φύτευση ενός (1) δένδρου έμπροσθεν του καταστήματός του στο παρτέρι της οδού Βαλταδώρου.
(Απόφαση ΕΠΖ 23/2012)

3.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των κ.κ. Κούρτη Χαρίλαου και Μπούρη Χρήστου για επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται από το αυθαίρετο παρκάρισμα στο πεζοδρόμιο της οδού Β. Ηπείρου 16.
(Απόφαση ΕΠΖ 24/2012)

4.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Παιδή Γεώργιου για διαμόρφωση παρτεριού στην πλατεία Δικαστηρίων.
(Απόφαση ΕΠΖ 25/2012)

5.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης της Εμπορικής Τράπεζας Καρδίτσας για διατήρηση της ράμπας προσπέλασης ΑΜΕΑ έμπροσθεν του καταστήματός της.
(Απόφαση ΕΠΖ 26/2012)

6.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποχαρακτηρισμό χώρων στάθμευσης για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
(Απόφαση ΕΠΖ 27/2012)
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης δεν συζητήθηκε λόγω παρόδου της ώρας και θα αποτελεί θέμα επόμενης ημερήσιας διάταξης.