1

5η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Τετάρτη 8 Μαρτίου – ώρα 6.15’ μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής Β’ εξαμήνου 2022 (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής, αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)