5η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 – ώρα 18:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2016 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του ισολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2016 (εισ.: ορκωτός ελεγκτής λογιστής Απ. Πολύζος)