1

50η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 28-11-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού και στοχοθεσίας, ήτοι Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2018 (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής – διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 423/2017)
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της 16ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2017 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 424/2017)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγων και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2017 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 425/2017)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Παν. Τσεκούρας) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 426/2017)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Στ. Δημητρίου) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 427/2017)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Ιω. Σφέικου) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 428/2017)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Μ. Δημητρακοπούλου) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 429/2017)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Αλ. Λάππας) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 430/2017)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση και διάθεση πιστώσεων για μετακινήσεις υπαλλήλων (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 436/2017)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση και διάθεση πίστωσης σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 111/2017 διαταγής πληρωμής του Πρωτοδικείου Καρδίτσας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 437/2017)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση και διάθεση πίστωσης σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 43/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 438/2017)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ Παλαιοκκλησίου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 439/2017)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ Μέλισσας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 440/2017)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις Τ.Κ Κρύας Βρύσης, Μητρόπολης και Ξινονερίου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 441/2017)

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 422/2017)

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Θ. Μυλωνάς)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 431/2017)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Μ. Κατοίκου)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 432/2017)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Νικ. Καμινιώτης)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 433/2017)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Χρ. Αναστασίου)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 434/2017)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Δημ. Γεωργαντζάς)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 435/2017)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση και διάθεση πίστωσης για συμμετοχή δημοτικών συμβούλων στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 442/2017)