4η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 – ώρα 6.00’ μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ;

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2024 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατηγοριοποίηση ως προσωρινής αθλητικής εγκατάστασης του Πεδίου Προσγείωσης Ελαφρών Αεροσκαφών Μυρίνης Δήμου Καρδίτσας (εισ.: κ. δήμαρχος)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) 2021-2027 Δήμου Καρδίτσας και υποβολής της στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5 «Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις» του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027 και συγκρότηση της Ομάδας Διακυβέρνησης της Αστικής Αρχής (του Δήμου Καρδίτσας) (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πραγματοποίηση ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το σχέδιο αντιπλημμυρικής θωράκισης και ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας (εισ.: επικεφαλής δημ. παράταξης Εκτ. Γάζος)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απασχόληση εθελοντών στο Δήμο Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Μελ. Μπαζή)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ)» – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ» (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παροχών υπηρεσίας για το έτος 2024 για την ομαλή λειτουργία του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Τουρισμού, Βιώσιμης Κινητικότητας & Ποδηλάτου του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση υπαλλήλου των ΚΕΠ από επιτροπές παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών (εισ.: αντιδήμαρχος Π. Μουταρέλος)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής παραλαβής εργασιών που αφορούν υπηρεσίες συντήρησης – επισκευής άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης και συναφών εργασιών (εισ.: αντιδήμαρχος Φ. Παπαδημητρίου)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων – πινακίδων διπλής όψης (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επανεκμίσθωση του αγροτεμαχίου στη θέση «ΣΧΟΛΙΚΟ» της δημοτικής κοινότητας Μέλισσας με αναπλειστηριασμό σε βάρος της πλειοδότριας και του εγγυητή της (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με λύση σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στη δημοτική κοινότητα Σταυρού για σταυλική εγκατάσταση Α’ τάξης (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης του υπ’αριθ. Ι-12 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιβολή προστίμου για αυθαίρετη κοπή δένδρων (εισ.: αντιδήμαρχος Φ. Παπαδημητρίου)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας (εισ.: αντιδήμαρχος Μελ. Μπαζή)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποτίμηση οφειλής γάλακτος σε χρήμα και καταβολή της στους δικαιούχους (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

17. Ενημέρωση επί της ετήσιας έκθεσης με γνώμη, έτους 2023 του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Γ. Τελεχάς, Γ. Μάρης – LEVER AE)