4η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 21-1-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 17/2015)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 16/2015)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την κατασκευή του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΄΄ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ΄΄» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 18/2015)
 4. (εισ.: Β. Ελευθερίου)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 19/2015)


  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, ώστε άμεσα να καταβληθούν οι πιστώσεις για την εκτέλεση των προαναφερόμενων έργων
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποιος από τα τακτικά μέλη αδυνατεί να παρευρεθεί στη συνεδρίαση, παρακαλείται να ενημερώσει έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.