1

43η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 31-12-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψηφίσεις πιστώσεων της 14ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 376/2015)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Β. Βελεσιώτης) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 377/2015)