42η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 10-10-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο του Δήμου Καρδίτσας με σχέση έμμισθης εντολής για αντίκρουση προσφυγής κατά του Δήμου Καρδίτσας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων (δικάσιμος 13-10-2017) (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 338/2017)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της υπ’αριθμ. 123/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου ορισμός υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την εκτέλεση του έργου “Συμπλήρωση ΦΟΠ στο 3ο χλμ. Καρδίτσας – Ρούσσου” (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 339/2017)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της υπ’αριθμ. 258/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την καταχώρηση στο Κτηματολόγιο πράξεων μεταβίβασης σχολικών μονάδων στο Δήμο Καρδίτσας (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 340/2017)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση και διάθεση πιστώσεων κωδικών της 13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 341/2017)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση και διάθεση πιστώσεων κωδικών του προϋπολογισμού (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 342/2017)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της υπ’αριθμ. 253/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, εκ νέου έγκριση όρων του διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης διαχειριστικής μελέτης του διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ Πορτίτσας, περιόδου 2017-2022 και συγκρότηση επιτροπών διενέργειας του διαγωνισμού και ενστάσεων (εισ.: Κων. Λάντζος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 343/2017)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των όρων διακήρυξης για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 – Β΄ΦΑΣΗ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 344/2017)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των όρων διακήρυξης για την κατασκευή του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 345/2017)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρακτικού IΙ κατακύρωσης της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 346/2017)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρακτικού (ΙΙ) κατακύρωσης της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 347/2017)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρακτικού (ΙΙ) κατακύρωσης της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ ΚΑΙ ΙΤΑΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 348/2017)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρακτικού IΙ κατακύρωσης της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 349/2017)

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση συζήτησης θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 336/2017)

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση σύνταξης πίνακα υλοτομίας και απαγόρευση βοσκής στη 2δ συστάδα του διακατεχόμενου δάσους Πορτίτσας
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 337/2017)