3η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Τρίτη 5 Μαρτίου 2024 – ώρα 6.00’ μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ;

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτημάτων κατοίκων της Καρδίτσας, των οποίων τις ιδιοκτησίες διεκδικεί το Ελληνικό Δημόσιο (εισ.: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Θ. Κόντος)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2024 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (εισ.: αντιδήμαρχος Μελ. Μπαζή)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προσχώρηση του Δήμου Καρδίτσας στους όρους ειδικού δεσμευμένου καταπιστευτικού λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας και συντήρησης του Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑ Καρδίτσας (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων –ΕΕΛ) (εισ.: επικεφαλής δημ. παράταξης Εκτ. Γάζος)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με δημιουργία μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαπίστωση ανάγκης ονομασίας ανωνύμων οδών και πλατειών, καθώς και μετονομασίας οδών (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Ευθυμίου)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη νέα μίσθωση του ακινήτου «ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ – ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» που στεγάζεται η Φιλαρμονική του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με λύση των συμβάσεων μίσθωσης των καταστημάτων Κ-13, Κ-14, Κ-15 και Κ-16 της δημοτικής λαχαναγοράς πριν τη λήξη του συμφωνηθέντος χρόνου (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απ’ευθείας εκμίσθωση των καταστημάτων Κ-13, Κ-14, Κ-15 και Κ-16 της δημοτικής λαχαναγοράς (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετατόπιση θέσης περιπτέρου (Υδατόπυργος) (εισ.: αντιδήμαρχος Ολ. Μακρή)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διατήρηση κενωθέντων περιπτέρων (εισ.: αντιδήμαρχος Ολ. Μακρή)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της με αριθμό 518/13-12-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμαΕπιλογή εταιρείας για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στο Δήμο Καρδίτσας και έγκριση σύμβασης συνεργασίας”, ως προς τους όρους της Σύμβασης Συνεργασίας με την εταιρεία “ΕAST- WEST GREECE I.K.E. (εισ.: αντιδήμαρχος Φ. Παπαδημητρίου)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκδηλώσεων και δαπανών για τον εορτασμό της εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου 1821 (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό αρδευτικής περιόδου έτους 2024 (εισ.: αντιδήμαρχος Χαρ. Αγγελίδης)


Οι δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης καλούνται να το δηλώσουν στη διεύθυνση ds@dimoskarditsas.gov.gr το αργότερο έως την προηγουμένη της συνεδρίασης, ήτοι 4.3.2024