1

3η Συνεδρίαση Δ.Σ. – 13 Φεβρουαρίου 2016 – ώρα 11.00 πμ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νασιάκου, τέως προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (εισ.: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 51/2016)