1

3η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 26-01-2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής – ορισμός οικονομικών υπολόγων για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου και ψήφιση των σχετικών πιστώσεων.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 16/2012)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να εγκριθούν οι σχετικοί κωδικοί του προϋπολογισμού, έτσι ώστε-λόγω της εξαιρετικά δύσκολης οικονομικής συγκυρίας- να υπάρξει άμεση εκταμίευση χρημάτων και καταβολή των επιδομάτων πρόνοιας στους δικαιούχους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποιος από τα τακτικά μέλη αδυνατεί να παρευρεθεί στη συνεδρίαση, παρακαλείται να ενημερώσει έγκαιρα τον αναπληρωτή του.