3η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 01-02-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή του υπολόγου διαχειριστή της πάγιας προκαταβολής του κ. Δημάρχου έτους 2012
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 15/2013)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ Ρούσσου
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 16/2013)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Δ.Ε Καλλιφωνίου
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 17/2013)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Δ.Ε Κάμπου
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 18/2013)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Δ.Ε Μητρόπολης
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 19/2013)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών τροφίμων, γάλατος, καυσίμων, ειδών καθαριότητας, αναλωσίμων υλικών μηχανοργάνωσης ( μελάνια-τόνερ ) έτους 2013.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 20/2013)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης απευθείας αναθέσεων προμηθειών για το έτος 2013.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 21/2013)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης του Ξενώνα Μητρόπολης μέχρι την 31/3/2013.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 22/2013)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επιστολών διμήνου Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2013.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 23/2013)