33η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 8-11-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο του Δήμου Καρδίτσας με σχέση έμμισθης εντολής για την αντίκρουση της ασκηθείσας έφεσης κατά της πρώην ΔΗ.Κ.Ε.Κ και κατά της υπ’αριθμ. 422/2010 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 285/2016)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απολογιστικών στοιχείων του Δήμου Καρδίτσας μηνός Σεπτεμβρίου 2016 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 286/2016)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απολογιστικών στοιχείων του Δήμου Καρδίτσας μηνός Οκτωβρίου 2016 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 287/2016)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πιστώσεων της 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2016 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 288/2016)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 374/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας (ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 289/2016)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 13/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας (B. Παππάς – Κατσιάφας) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 290/2016)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Γ. Γιαννουλάκη) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 291/2016)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στις Τοπικές Κοινότητες Καλλιφωνίου και Ζαϊμίου της Δ.Ε Καλλιφωνίου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 292/2016)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τοπική Κοινότητα Καλλιθήρου της Δ.Ε Ιτάμου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 293/2016)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στις Τοπικές Κοινότητες Μυρίνης, Πτελοπούλας και Προδρόμου της Δ.Ε Κάμπου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 294/2016)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στη Δημοτική Κοινότητα Καρδιτσομαγούλας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 295/2016)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 600,00 τ.μ στη Δημοτική Κοινότητα Καρδιτσομαγούλας για πρόχειρη κτηνοτροφική εγκατάσταση (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 296/2016)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση της δημοτικής γεφυροπλάστιγγας στη Δημοτική Κοινότητα Καρδιτσομαγούλας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 297/2016)