33η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 13-7-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 236/2017)

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση και διάθεση πιστώσεων κωδικών της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2017 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
    (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 237/2017)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για την άμεση λογιστική τακτοποίηση και ενταλματοποίηση των κωδικών της 9ης αναμόρφωσης