30η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 19-10-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ρύθμιση θεμάτων που ανέκυψαν κατά τη διοργάνωση της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 294/2015)