1

2η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 15-01-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων διμήνου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2014  (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 3/2015)


Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να καταβληθούν άμεσα τα προνοιακά επιδόματα, τα οποία αποτελούν πηγή διαβίωσης για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού