1

2η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 05-01-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 5/2017)

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση της διάθεσης πιστώσεων κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2017 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 7/2017)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό υπολόγων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων διμήνου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 8/2017)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2017 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 6/2017)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου:

 • να καταβληθούν άμεσα τα προνοιακά επιδόματα στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων, γεγονός που θα δημιουργήσει πλείστα όσα προβλήματα -πλέον των ήδη υφισταμένων- σε πολλές οικογένειες δημοτών (1ο & 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης).
 • να προχωρήσει τάχιστα η λογιστική διαδικασία προετοιμασίας διαγωνισμών, ορισμένοι από τους οποίους θα είναι διεθνείς, ώστε να διασφαλιστεί -μέσω τήρησης ασφυκτικών προθεσμιών- η υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καρδίτσας, έτους 2017 (1ο & 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης)