29η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 5-10-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών για την ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 282/2015)

2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από τα κουβούκλια των περιπτέρων (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ψημμένος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 283/2015)

3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την υπαγωγή του Δήμου Καρδίτσας στην αναχρηματοδότηση του ΤΠ&Δ προς εξυγίανση σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 22 του άρθρου 81 Ν. 4316/2014 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 284/2015)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της έκθεσης επίτευξης στόχων του Δήμου Καρδίτσας για το Β’ τρίμηνο 2015 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 285/2015)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής του Δημάρχου Καρδίτσας (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 286/2015)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθμ. 44/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής του Δημάρχου Καρδίτσας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 287/2015)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για τακτοποίηση δικαστικής απόφασης (Αγ. Λάππα κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 288/2015)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για τακτοποίηση δικαστικής απόφασης (Κων. Τζιμούρτος) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 289/2015)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης “Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης Δημοτικού Δάσους Καταφυγίου Δ.Ε. Ιτάμου Δήμου Καρδίτσας περιόδου 2012-2021” (εισ.: Ελ. Νταβανά)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 290/2015)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’αριθμ Ι-22 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Αικ. Μεσδανίτη)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 291/2015)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 292/2015)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού ασφάλισης οχημάτων έτους 2015 (αφορά τον σε εκκρεμότητα διαγωνισμό ασφάλισης οχημάτων 2015) (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 293/2015)


ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 280/2015)

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων παραχώρησης παραγκών στο χώρο της εμποροπανήγυρης χωρίς καταβολή αντιτίμου
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 281/2015)