29η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 24-09-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό των όρων διακήρυξης για τους χώρους της ετήσιας εμποροπανήγυρης (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 418/2014)


Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να ολοκληρωθούν τάχιστα οι νόμιμες  διαδικασίες για την προετοιμασία της εμποροπανήγυρης, οι οποίες είναι εξαιρετικά χρονοβόρες.