1

28η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 30-9-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Αποσφράγιση προσφορών και ανάδειξη αναδόχου εργασιών εκταφής στο Δημοτικό Κοιμητήριο
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 278/2015)

2. Αποσφράγιση προσφορών και ανάδειξη αναδόχου εργασιών αφής κανδηλιών και καθαρισμού τάφων στο Δημοτικό Κοιμητήριο
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 279/2015)


Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του ότι ο διαγωνισμός διεξάγεται την ίδια ημέρα (30-9-2015) και θα πρέπει άμεσα η Οικονομική Επιτροπή να προβεί σε άνοιγμα των προσφορών