27η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 – ώρα 8.00’ μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), ήτοι του Προϋπολογισμού και της Στοχοθεσίας του Δήμου Καρδίτσας έτους 2023 (εισηγητές: αντιδήμαρχος οικονομικών Αριστ. Σπάνιας & διευθυντής οικονομικών Κων. Κορκόντζελος)