26η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 – ώρα 6.00′ μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2018 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του ισολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2018 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης & ορκωτός ελεγκτής λογιστής Απ. Πολύζος)