26η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 15-9-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθμ. 450/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον κανονισμό λειτουργίας της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 223/2016)
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθμ. 467/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 224/2016)
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Β’ τριμήνου 2016 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 225/2016)
 4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2016 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 226/2016)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απολογιστικών μηνός Ιουλίου 2016 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 227/2016)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απολογιστικών μηνός Αυγούστου 2016 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 228/2016)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Ι-19 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 229/2016)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ Μέλισσας για εγκατάσταση κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης – πρόχειρου κτηνοτροφικού καταλύματος (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 230/2016)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου “Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο οδικό δίκτυο του Δήμου Καρδίτσας” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 231/2016)

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 220/2016)

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Ιω. Κοκκότης)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 221/2016)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Χαρ. Τσιλίκας)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 222/2016)