26η Πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ στις 28.12.2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2010  (εισηγητής: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση ΔΣ 644/2011)

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του ισολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2010  (εισηγητής: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση ΔΣ 645/2011)

3.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού Δήμου Κάμπου οικονομικού έτους 2010  (εισηγητής: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση ΔΣ 646/2011)

4.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του ισολογισμού Δήμου Κάμπου οικονομικού έτους 2010  (εισηγητής: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση ΔΣ 647/2011)

5.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού Δήμου Ιτάμου οικονομικού έτους 2010 (εισηγητής: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση ΔΣ 648/2011)

6.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού Δήμου Καλλιφωνίου οικονομικού έτους 2010 (εισηγητής: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση ΔΣ 649/2011)

7.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού Δήμου  Μητρόπολης οικονομικού έτους 2010 (εισηγητής: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση ΔΣ 650/2011)