1

25η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 – ώρα 6.00′ μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του ισολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας & ορκωτός ελεγκτής λογιστής Απ. Πολύζος)