25η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 – ώρα 6.00’ μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθ. 281/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης με επωνυμία “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καρδίτσας” (Δ.Ε.Υ.Α.Κ) (εισ: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας για το σχολ. έτος 2023 – 2024 (εισ: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας για το σχολ. έτος 2023 – 2024 (εισ: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποτίμηση σε χρήμα της παροχής γάλακτος σε προσωπικό των σχολικών μονάδων (σχολικές καθαρίστριες και σχολικοί φύλακες) σχολ. έτους 2021 – 2022 (εισ: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση συμβάσεων μίσθωσης των κτιρίων της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών (εισ: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος “Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων” στον οικισμό Ανθηρού της Κοινότητας Καροπλεσίου (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης του υπ’αριθ. Κ-18 καταστήματος της Δημοτικής Λαχαναγοράς (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση χρήσης του μισθωμένου δημοτικού καταστήματος Ι-8 της Νέας Δημοτικής Αγοράς Καρδίτσας σε τρίτον (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με δωρεάν παραχώρηση χρήσης μιας σχολικής αίθουσας του σχολάζοντος δημοτικού σχολείου Ξινονερίου, στο ΚΔΒΜ δήμου Καρδίτσας, για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων ενηλίκων (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκκαθάριση αρχείου του ΚΕΠ 0548 Δήμου Καρδίτσας (εισ: αντιδήμαρχος Ολ. Μακρή)


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε για χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης