1

25η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 7-9-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης για το έργο “Περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστου δημόσιου χώρου στη θέση “Παλέρμο” του Δήμου Καρδίτσας” (Ε.Π. Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας – Ηπείρου 2007 – 2013) (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 252/2015)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πιστώσεων κωδικών της 9ης αναμόρφωσης που αφορούν τα προνοιακά επιδόματα (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 253/2015)


Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου:

α) για το πρώτο θέμα, να καταβληθούν άμεσα τα προνοιακά επιδόματα στους δικαιούχους

β) για το δεύτερο θέμα, να αποφευχθεί κίνδυνος απώλειας χρηματοδότησης από τη μη διάθεση της πίστωσης