1

24η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019- ώρα 8.00΄μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας, ήτοι του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)