1

22η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 5-05-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2017 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
    (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 131/2017)

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση συζήτησης θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 129/2017)

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στη Δημοτική Κοινότητα Καρδιτσομαγούλας
    (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 130/2017)