22η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 11-09-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί του νέου Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Φιλ. Κωτούλας)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 393/2013)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ένστασης που υποβλήθηκε κατά της δημοπρασίας κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ» (εισ.:Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 394/2013)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε.ΚΑΜΠΟΥ» (εισ.:Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 395/2013)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιου διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.:Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 396/2013)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιου διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΕΡΜΟ» του Δήμου Καρδίτσας (εισ.:Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 397/2013)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για “Καθαρισμό πηγών υδρομάστευσης και δεξαμενών Δ.Ε Καλλιφωνίου” (εισ.:Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 398/2013)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για “Καθαρισμό πηγών υδρομάστευσης και δεξαμενών Δ.Ε Ιτάμου” (εισ.:Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 399/2013)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για “Καταμέτρηση υδρομετρητών Δ.Ε Μητρόπολης” (εισ.:Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 400/2013)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για “Καταμέτρηση υδρομετρητών Δ.Ε Ιτάμου” (εισ.:Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 401/2013)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για “Καταμέτρηση υδρομετρητών Δ.Ε Καλλιφωνίου” (εισ.:Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 402/2013)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για “Καταμέτρηση υδρομετρητών Δ.Ε Κάμπου” (εισ.:Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 403/2013)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης για το έργο “Ολοκλήρωση παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο Καρδίτσας” (εισ.:Δημ. Κωστάκης)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 404/2013)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για το έργο “Σύνταξη τοπογραφικών αποτυπώσεων των οικοπέδων στα οποία πρόκειται να κατασκευαστούν από τον ΟΣΚ καινούργια νηπιαγωγεία” (εισ.:Δημ. Κωστάκης)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 405/2013)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση κατασκευής του έργου “Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στο Τ.Δ Μητρόπολης” και ψήφιση πίστωσης (εισ.:Δημ. Κωστάκης)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 406/2013)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για “Α' Κοινωνικών Βοηθειών / Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις – επιδόματα απροστάτευτων παιδιών” (εισ.:Θ. Τριανταφύλλου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 407/2013)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απολογιστικών στοιχείων μηνός Μαϊου 2013 (εισ.:Παν. Φουρλάνη)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 408/2013)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απολογιστικών στοιχείων μηνός Ιουνίου 2013 (εισ.:Παν. Φουρλάνη)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 409/2013)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απολογιστικών στοιχείων μηνός Ιουλίου 2013 (εισ.:Παν. Φουρλάνη)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 410/2013)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απολογιστικών στοιχείων μηνός Αυγούστου 2013 (εισ.:Παν. Φουρλάνη)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 411/2013)


ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ389

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 389/2013)

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για το έργο “Περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστου δημόσιου χώρου στη θέση “ΠΑΛΕΡΜΟ” του Δήμου Καρδίτσας”
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 390/2013)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο “Περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστου δημόσιου χώρου στη θέση “ΠΑΛΕΡΜΟ” του Δήμου Καρδίτσας”
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 391/2013)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρακτικού της 5ης συνεδρίασης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών για την  προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Τ.Ε 2ο Γυμνάσιο, Τ.Ε 4ο Γυμνάσιο, Τ.Ε 7ο Γυμνάσιο,  Τ.Ε 4ο ΓΕΛ, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, Ειδικό Νηπιαγωγείο Καρδίτσας, Τ.Ε 7ο Δημοτικό Σχολείο, Τ.Ε 6ο Δημοτικό Σχολείο
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 392/2013)