1

22η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. στις 24-11-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταβολής επιχορήγησης στον Δ.Ο.Π.Α.Κ και ετήσιας εισφοράς στο Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας και στο “Θεοδωρίδειο Κέντρο υποστήριξης για ανθρώπους με αναπηρία “ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
(Απόφαση Δ.Σ. 597/2014)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης των εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας στη Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Ε.Σ “Αμφικτυονία” (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
(Απόφαση Δ.Σ. 598/2014)