1

21η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του ΔΣ στις 28.08.2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της Α' Φάσης της μελέτης με τίτλο “Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας” (εισ.: αντιδήμαρχος Φίλ. Κωτούλας)
(Απόφαση ΔΣ 423/2013)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με οριστική παραλαβή της “Μελέτης αποκατάστασης του διατηρητέου κτιριακού συγκροτήματος της Παλιάς Ηλεκτρικής Καρδίτσας και μετατροπή του σε πνευματικό κέντρο, ανάκτηση και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου” και ανάθεση της έκδοσης οικοδομικής άδειας από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Κυρ. Κοτσαμπάση)
(Απόφαση ΔΣ 424/2013)