1

21η Πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ στις 25.11.2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών του Ν. 4021/2011 (εισηγητής: Δήμαρχος Καρδίτσας)
(Απόφαση ΔΣ 494/2011)