1

20η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 – ώρα 6.00’ μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ) Θεσσαλίας (εισ.: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Θ. Κόντος)