1

1η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 11-1-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 π.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πιστώσεων κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2016 για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 1/2016)


Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να καταβληθούν άμεσα τα προνοιακά επιδόματα, τα οποία -ως εκ της φύσης τους- άπτονται μιας εξαιρετικά ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας, δεδομένης και της επικρατούσας εξαιρετικά δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.