1

1η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 16.01.2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά τον καθορισμό της ώρας μέχρι της οποίας θα χορηγείται παράταση χρήσης μουσικής στα καταστήματα του Δήμου Καρδίτσας.
(Απόφαση ΕΠΖ 01/2012)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συζήτηση του θέματος θεωρείται κατεπείγουσα διότι σε κεντρικά σημεία της πόλης έχουν δημιουργηθεί εντάσεις και προστριβές μεταξύ περιοίκων και καταστηματαρχών και η παρέμβαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θεωρείται επιβεβλημένη και άμεση.