1

1η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ στις 18.01.2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την καθυστέρηση καταβολής μισθοδοσίας των εργαζομένων του Δήμου Καρδίτσας.
( Απόφαση ΔΣ 1/2013 )
 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω μη καταβολής της τρέχουσας μισθοδοσίας.