18η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ στις 12.06.2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

“Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις εξελίξεις στην ΕΡΤ”
(Απόφαση Δ.Σ. 324/2013)

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω του αιφνιδιαστικού τρόπου διακοπής λειτουργίας της ΕΡΤ