16η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 – ώρα 6.30′ μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ


Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Παυσιλύπου.

Ρητά αναφέρεται ότι για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού θα τηρηθεί το υγειονομικό πρωτόκολλο που θα ισχύει την ημέρα της συνεδρίασης.