16η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 19/11/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με παρέκκλιση από τους όρους δόμησης για την μελλοντική εγκατάσταση ποιμνιοστασίου(Παππάς Κων/νος). (εισ.:κ. Κουτσάφτης)
(Απόφαση ΕΠΖ 259/2013)

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης (κανονικού γεύματος) & Αναψυχής» του Κουρτεσιώτη Θωμά του Κωνσταντίνου στην Τ.Κ. Αρτεσιανού στο Δήμο Καρδίτσας.(εισ.:κ. Αθανασίου)
(Απόφαση ΕΠΖ 260/2013)

3.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου (Πώλησης εμφιαλωμένου νερού)» του Βασιλείου Πανταζή του Νικολάου στην οδό Λ. Δημοκρατίας 37 στο Δήμο Καρδίτσας.(εισ.:κ. Αθανασίου)
(Απόφαση ΕΠΖ 261/2013)


ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
(Απόφαση ΕΠΖ 256/2013)

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση δημοτών που αφορά στην κοπή δύο (2) δέντρων λεύκας στον οικισμό Καροπλεσίτικα.
(Απόφαση ΕΠΖ 257/2013)

3.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στον καθορισμό μιας θέσης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην πόλη της Καρδίτσας. (ει.:κ. Τζέλλου)
(Απόφαση ΕΠΖ 258/2013)