15η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. στις 2-7-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.00 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο Πλαίσιο εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Καρδίτσας (2014 – 2019) (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
(Απόφαση Δ.Σ. 308/2015)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
(Απόφαση Δ.Σ. 309/2015)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2015 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
(Απόφαση Δ.Σ. 310/2015)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού που θα απασχολείται στο Δήμο Καρδίτσας μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ'άτομο το μήνα  (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
(Απόφαση Δ.Σ. 311/2015)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού που θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
(Απόφαση Δ.Σ. 312/2015)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καρδίτσας, ως φορέα υλοποίησης, στο σύστημα κεντρικής υποστήριξης της πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ “ΑΤΛΑΣ” (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
(Απόφαση Δ.Σ. 313/2015)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατά χρήση παραχώρηση του γηπέδου της Αγίας Παρασκευής στον Σύλλογο “Α.Σ Πλαστήρας” (Άρης Καρδίτσας) (εισ.:αντιδήμαρχος Απ. Καπράνας)
(Απόφαση Δ.Σ. 314/2015)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατά χρήση παραχώρηση του γηπέδου της Αγίας Παρασκευής στον Σύλλογο “Α.Σ Πλαστήρας” (εισ.:αντιδήμαρχος Απ. Καπράνας)
(Απόφαση Δ.Σ. 315/2015)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αξιοποίηση της δωρεάς Στάθη (εισ.:αντιδήμαρχος Κων. Ψημμένος)
(Απόφαση Δ.Σ. 316/2015)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση κανονιστικής απόφασης για απομάκρυνση του περιπτέρου στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Γαριβάλδη (εισ.:αντιδήμαρχος Κων. Ψημμένος)
(Απόφαση Δ.Σ. 317/2015)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού της Τράπεζα Ρουχισμού Δήμου Καρδίτσας (εισ.:αντιδήμαρχος Ελ. Αντωνίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 318/2015)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταβολής αποζημίωσης για φθορές που προξενήθηκαν από πτώση δέντρου (εισ.:αντιδήμαρχος Δημ. Αραμπατζής)
(Απόφαση Δ.Σ. 319/2015)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Καρδίτσας οικονομικού έτους 2015 (εισ.: πρόεδρος  Δ.Ο.Π.Α.Κ Μιχ. Τάντος)
(Απόφαση Δ.Σ. 320/2015)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παροχή γνώμης επί του Β2 σταδίου της μελέτης “Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας” (εισ.: Περσ. Ράγκου – Β. Ανυφαντής)
(Απόφαση Δ.Σ. 321/2015)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 3ου Α.Π.Ε.  του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.ΙΤΑΜΟΥ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 322/2015)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 323/2015)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 324/2015)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου ΑΠΕ  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 325/2015)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 326/2015)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπαριθμ. 583/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ,ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 327/2015)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπαριθμ. 587/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΙΔΡΥΣΗ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ») (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 328/2015)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης μελέτης με τίτλο “Πίνακας υλοτομίας Καταφυγίου έτους 2015” και παροχή σύμφωνης γνώμης για την επιβολή περιοριστικών μέτρων βοσκής (εισ.: Ελ. Κατσαούνη)
(Απόφαση Δ.Σ. 329/2015)

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης μελέτης με τίτλο “Πίνακας υλοτομίας Ραχούλας έτους 2015” και παροχή σύμφωνης γνώμης για την επιβολή περιοριστικών μέτρων βοσκής (εισ.: Ελ. Κατσαούνη)
(Απόφαση Δ.Σ. 330/2015)

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης μελέτης με τίτλο “Πίνακας υλοτομίας Αγ. Γεωργίου έτους 2015” και παροχή σύμφωνης γνώμης για την επιβολή περιοριστικών μέτρων βοσκής (εισ.: Ελ. Κατσαούνη)
(Απόφαση Δ.Σ. 331/2015)

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με δωρεάν έκδοση αδειών κατάληψης χώρου σε αναξιοπαθούντες για την άσκηση στάσιμου εμπορίου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 332/2015)

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή παλαιών οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης της Τ.Κ Μυρίνης (Απ. Πούλιος κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 333/2015)

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή παλαιών οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης της Τ.Κ Αγ. Θεοδώρου (Θ. Ζαχαρής κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 334/2015)

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή παλαιάς οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης της Τ.Κ Προδρόμου (Κ. Ζησόπουλος) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 335/2015)

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή παλαιάς οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης της Τ.Κ Ξυνονερίου (Δ. Γιαννακάκης) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 336/2015)

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή παλαιάς οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης της Τ.Κ Γεωργικού (Βασ. Νιάκας) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 337/2015)

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή παλαιών οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών άρδευσης της Τ.Κ Αρτεσιανού (Γ. Μπεκιάρη κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 338/2015)

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από βεβαιωτικούς καταλόγους τέλους 0,5% (Θ. Μπρουζιώτης) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 339/2015)

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο που αφορά πρόστιμο από κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στην εβδομαδιαία λαϊκή αγορά της Τετάρτης (Χρ. Μπαϊράμης) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 340/2015)

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κλήση λόγω εξόφλησής της (Β. Τσουλα) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 341/2015)

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις και επαναβεβαίωση σε νέους οφειλέτες (Αφρ. Βλαχάκη κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 342/2015)

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή προστίμου αυθαίρετης κατασκευής λόγω ένταξης στο Ν. 4178/2013 (Φ. Τζέλλου) (εισ.: Περσ. Ράγκου)
(Απόφαση Δ.Σ. 343/2015)

37. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού σε δημότη ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Γ. Γεροστάθης) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 344/2015)

38. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με  επιστροφή ποσού σε δημότη ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος Αλ. Γιαννέλου – Βασιάκου) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 345/2015)

39. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης προμήθειας για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2015 – 2016 και σύσταση επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης και παρακολούθησης του διαγωνισμού (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 346/2015)

40. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης προμηθειών έτους 2015 (σκέλος απ'ευθείας αναθέσεων) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 347/2015)

41. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση υπαλλήλων από επιτροπές (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 348/2015)


ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση Δ.Σ. 305/2015)

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υλοτόμηση συστάδων του διακατεχόμενου και δημοτικού δάσους Απιδιάς Δ.Ε Καλλιφωνίου.
(Απόφαση Δ.Σ. 306/2015)

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση επιτροπής παραλαβής των τροφίμων και της βασικής υλικής συνδρομής για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο “Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας”
(Απόφαση Δ.Σ. 307/2015)