14η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 14-03-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την εκτέλεση του έργου “Συμπλήρωση ΦΟΠ στο 3ο χλμ. Καρδίτσας – Ρούσσου” (εισ.:πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 75/2017)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για έκδοση αντιγράφου πιστοποιητικού μεταγραφής από το Υποθηκοφυλακείο Καρδίτσας (εισ.:πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 76/2017)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2017 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 77/2017)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 180/2017 διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου Καρδίτσας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 78/2017)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 145/206 διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου Καρδίτσας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 79/2017)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 1136/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου Καρδίτσας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 80/2017)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 22/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Καρδίτσας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 81/2017)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθμ. 71/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων έτους 2017 και ορισμού υπολόγου ως προς τον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Αμαράντου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 82/2017)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Ι-21 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 83/2017)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Ι-22 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 84/2017)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τοπική Κοινότητα Πτελοπούλας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 85/2017)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Κατασκευή βάθρου για την τοποθέτηση του έφιππου ανδριάντα του Γεωργίου Καραϊσκάκη” (εισ.: Νατ. Τζέλλου)
  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 86/2017)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποιος από τα τακτικά μέλη αδυνατεί να παρευρεθεί στη συνεδρίαση, παρακαλείται να ενημερώσει έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.