14η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του ΔΣ στις 16.05.2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν συνεδριάζει ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο του Ν. 3584/2007 (εισ.: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
(Απόφαση ΔΣ 230/2013)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εσόδων – εξόδων και στοιχείων ισολογισμού Δ' τριμήνου 2012 (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση ΔΣ 231/2013)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου στο Σύλλογο Καροπλεσιτών (εισ.: αντιδήμαρχος Χ. Παπαδημητρίου).
(Απόφαση ΔΣ 232/2013)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση για πρακτική άσκηση φοιτητών στους Παιδικούς Σταθμούς στα πλαίσια του προγράμματος “Πρακτική άσκηση φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλων Πανεπιστημίων” (εισ.: αντιδήμαρχος Ελ. Αγραφιώτου).
(Απόφαση ΔΣ 233/2013)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση για εθελοντική πρακτική άσκηση ενδιαφερομένων βοηθών βρεφονηπιοκόμων και συναφών ειδικοτήτων, πτυχιούχων ΕΠΑΛ, στους Παιδικούς Σταθμούς (εισ.: αντιδήμαρχος Ελ. Αγραφιώτου).
(Απόφαση ΔΣ 234/2013)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της υπ΄αριθμ. 63/2013 απόφασης του Δ.Σ του Δ.Ο.Π.Α.Κ που αφορά την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2013. (εισ.:Ν. Καραγιάννης)
(Απόφαση ΔΣ 235/2013)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ονομασία – μετονομασία οδών και πλατειών Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Αθ. Μπουραζάνης)
(Απόφαση ΔΣ 236/2013)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στην πόλη της Καρδίτσας» και την υποβολή πρότασης ένταξης του ανωτέρω έργου στα πλαίσια της υπ' αριθμ. 16 ανοικτής πρόσκλησης του Ε.Π. Θεσσαλία – Στ.Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013 με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (εισ.:  Β.Ελευθερίου).
(Απόφαση ΔΣ 239/2013)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Αναβάθμιση και εξοπλισμός παιδικών χαρών στην πόλη της Καρδίτσας» και την υποβολή πρότασης ένταξης του ανωτέρω έργου στα πλαίσια της υπ' αριθμ. 42 ανοικτής πρόσκλησης του Ε.Π. Θεσσαλία – Στ.Ελλάδα – Ήπειρος 2007 – 2013 με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (εισ.:  Β.Ελευθερίου).
(Απόφαση ΔΣ 240/2013)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Συνέχιση ποδηλατοδρόμου στην οδό Καραϊσκάκη» και την υποβολή πρότασης ένταξης του ανωτέρω έργου στα πλαίσια της υπ' αριθμ. 56 ανοικτής πρόσκλησης του Ε.Π. Θεσσαλία-Στ.Ελλάδα-Ήπειρος 2007 – 2013 με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (εισ.: Β.Ελευθερίου).
(Απόφαση ΔΣ 241/2013)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Καρδίτσας» και την υποβολή πρότασης ένταξης του ανωτέρω έργου στα πλαίσια της υπ' αριθμ. 6 ανοικτής πρόσκλησης του Ε.Π. Θεσσαλία – Στ.Ελλάδα – Ήπειρος 2007 – 2013 με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (εισ.:  Β. Ελευθερίου).
(Απόφαση ΔΣ 242/2013)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου “Βελτίωση και συντήρηση δημοτικών υποδομών Δ.Ε Καλλιφωνίου” (εισ.:  Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση ΔΣ 243/2013)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε Ιτάμου” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση ΔΣ 244/2013)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Αποχέτευση – αντιπλημμυρικά οικισμού Μυρίνης” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση ΔΣ 245/2013)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του 2ου-τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση ΔΣ 246/2013)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην τοποθέτηση εμποδίων απαγόρευσης διέλευσης οχημάτων στην πλατεία Δ. Γιολδάση (εισ.:Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση ΔΣ 269/2013)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην τοποθέτηση κώνων στην είσοδο του κτιρίου της ΔΕΗ επί της οδού Τεμπονέρα.(εισ.:Ελ. Ζησοπούλου)
(Απόφαση ΔΣ 247/2013)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην τοποθέτηση πινακίδων και στεγάστρου στη συμβολή των οδών Ευμένους και Σελλάνων, έμπροσθεν του κτιρίου του 2ου και 15ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας. (εισ.:Ελ. Ζησοπούλου)
(Απόφαση ΔΣ 248/2013)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην οριοθέτηση χώρου στάθμευσης ΔΧ επαγγελματικών οχημάτων 6 τόνων, μετά από αίτηση του κ. Κοτσελίτη Παναγιώτη. (εισ.:Ελ. Ζησοπούλου)
(Απόφαση ΔΣ 268/2013)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στον καθορισμό θέσεων στάθμευσης για το ξενοδοχείο DOMOTEL ARNI.(εισ.:Ελ. Ζησοπούλου)
(Απόφαση ΔΣ 249/2013)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην δέσμευση δύο θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης επί της οδού Β. Τζέλλα 25 και 27 αντίστοιχα, μετά από αίτηση του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας. (εισ.:Ελ. Ζησοπούλου)
(Απόφαση ΔΣ 250/2013)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στη χορήγηση θέσης πάρκινγκ ΑΜΕΑ στην οδό Θέμιδος 5, μετά από αίτηση του κ. Ζαχαρή Βασίλειου (εισ.:Ελ. Ζησοπούλου)
(Απόφαση ΔΣ 251/2013)

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην παραχώρηση χώρου στην Πλατεία Πλαστήρα προκειμένου να τοποθετηθούν επαναφορτιζόμενα αυτοκινητάκια, μετά από αίτηση του κ. Τσαγανάκη.(εισ.:Ελ. Ζησοπούλου)
(Απόφαση ΔΣ 252/2013)

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην τοποθέτηση σημάτων ΚΟΚ εντός του οικισμού και στο τμήμα του ασφαλτοστρωμένου ανώνυμου δρόμου που βρίσκεται βόρεια του οικισμού Δημοτικής Κοινότητας Καρδιτσομαγούλας.(εισ.:Ελ. Ζησοπούλου)
(Απόφαση ΔΣ 254/2013)

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην τοποθέτηση κολωνακίων επί του πεζοδρομίου της οδού Α. Παπανδρέου, μετά από αίτηση του κ. Παρμενίωνα Μπώλου.(εισ.:Ελ. Ζησοπούλου)
(Απόφαση ΔΣ 255/2013)

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην παραχώρηση θέσης για στάθμευση επαγγελματικού οχήματος επί της οδού Βότση, μετά από αίτηση της κας Παρθένη – Γκουντέλα Μαρίας. (εισ.:Ελ. Ζησοπούλου)
(Απόφαση ΔΣ 256/2013)

27 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στη χορήγηση άδειας εγκατάστασης υπαίθριου μη μόνιμου λούνα παρκ στην Πλατεία Πλαστήρα, μετά από αίτηση του κ. Λάσδα Νικόλαου.(εισ.:Ελ. Ζησοπούλου)
(Απόφαση ΔΣ 253/2013)

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην απαγόρευση στάθμευσης φορτηγών και λεωφορείων στην οδό Καποδιστρίου (από το ύψος της Λ. Δημοκρατίας έως το ύψος της οδού Θετταλών) μετά από αίτησης της κας Μαρίας Νικολαϊδου.(εισ.:Ελ. Ζησοπούλου)
(Απόφαση ΔΣ 257/2013)

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στη δέσμευση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Δραγατσανίου, μετά από αίτηση του κ. Πατσιούρα Θωμά.(εισ.:Ελ. Ζησοπούλου)
(Απόφαση ΔΣ 258/2013)

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (Παϊση Παρασκευή ) (εισ.:Ευφρ.  Αθανασίου )
(Απόφαση ΔΣ 238/2013)

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης προμηθειών έτους 2013 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση ΔΣ 259/2013)

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαδικαστικές ενέργειες σχετικά με καθυστέρηση καταβολής μισθωμάτων του υπ΄αριθμ. Κ3 Καταστήματος του Κληροδοτήματος Βαλταδώρου  (εισ.:Iω. Κατσαούνος )
(Απόφαση ΔΣ 270/2013)

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επέκταση αρμοδιότητας της επιτροπής παραλαβής εργασιών συντήρησης αμαξοστασίου και στην παραλαβή ανταλλακτικών συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρδίτσας  (εισ.:Iω. Κατσαούνος )
(Απόφαση ΔΣ 260/2013)

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μείωση κατώτατου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου της ΤΚ Ρούσσου στη θέση “Λειβάδια” (εισ.: Aν. Καρράς)
(Απόφαση ΔΣ 261/2013)

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με  διαγραφή ποσού από τέλος 0,5% (Ελ. Λαμπροπούλου) (εισ.: Αν. Καρράς)
(Απόφαση ΔΣ 262/2013)

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού από τέλος 0,5% (Λάππας Αθ. & Απ. Ο.Ε) (εισ.: Αν. Καρράς)
(Απόφαση ΔΣ 263/2013)

37. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού παραβόλου καταβληθέντος εκ παραδρομής εις διπλούν (Ιω. Τσέλιος) (εισ.:Παν. Φουρλάνη)
(Απόφαση ΔΣ 264/2013)

38. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού καταβληθέντος εκ παραδρομής από πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου (Γ. Ζουγανέλη) (εισ.:Παν. Φουρλάνη)
(Απόφαση ΔΣ 265/2013)

39. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού καταβληθέντος εκ παραδρομής από ενοίκιο δημ. καταστήματος (Αν. Καψιώχα) (εισ.:Παν. Φουρλάνη)
(Απόφαση ΔΣ 266/2013)

40. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση δαπανών και ψήφιση πίστωσης για την εκδήλωση της 25ης Μαρτίου (εισ.: Ιω. Παπακυρίτσης)
(Απόφαση ΔΣ 267/2013)


ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση Δ.Σ. 226/2013)

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας στο ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ και έγκριση μετακίνησης δημοτικών συμβούλων 
(Απόφαση Δ.Σ. 227/2013)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του “Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ” και έγκριση μετακίνησης δημοτικού συμβούλου
(Απόφαση Δ.Σ. 228/2013)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Παπαγεωργίου
(Απόφαση Δ.Σ. 229/2013)

Έγκριση αλλαγής σειράς συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση Δ.Σ. 237/2013)