13η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 9-5-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 115/2016)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό υπολόγων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων διμήνου Μαρτίου – Απριλίου 2016 (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 116/2016)


Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να καταβληθούν άμεσα τα προνοιακά επιδόματα στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, στις οποίες αφορούν, διαδικασία η οποία δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί την προηγούμενη εβδομάδα λόγω αλλεπάλληλων στάσεων εργασίας και απεργιών των εργαζομένων