13η Πρόσκληση Δ.Ε. – Μ. Τρίτη 30 Απριλίου 2024 – ώρα 11.00’ π.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο του Δήμου Καρδίτσας με σχέση έμμισθης εντολής για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας προς αντίκρουση της υπ’αριθ. 128/2024 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά του Δήμου Καρδίτσας (δικάσιμος 2.5.2024)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση και περιβαλλοντική Ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων στις γειτονιές της Καρδίτσας» (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δημοτικού Ωδείου Καρδίτσας (εισ.: πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος “Κυλικείο” εντός του δημοτικού νεκροταφείου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

(εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποφάσεων αντιδημάρχου προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Δήμου Καρδίτσας (εισ.: πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του αντιδημάρχου Παν. Ευθυμίου (εισ.: πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του αντιδημάρχου Παν. Σβερώνη (εισ.: πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής)